Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47 – stredné odborné školy

Dňa 18. 2. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky  4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47.


V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 09.04.2020, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja, RIÚS a UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov