Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (jasle)

Dňa 19. 2. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 30.04.2020, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre RIÚS a UMR Bratislavského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja a RIÚS a UMR Košického kraja. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov