Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 (VOD)

Dňa 4. 3. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov