Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 (VOD)

Dňa 4. 3. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 25.05.2020. Viac informácií nájdete tu.

.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov