Textová verzia
Grafická verzia

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach

Dňa 31. 03. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené
Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach. 

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov