Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy s kódom IROP-PO2- SC211-2017-17 – sociálne služby

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný v prípade UMR Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, UMR Prešovského kraja, UMR Košického kraja, RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja. Z uvedených dôvodov RO pre IROP uzavrie výzvu pre UMR Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, UMR Prešovského kraja, UMR Košického kraja, RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja v plánovanom termíne 28.05.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR vrámci výzvy. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov