Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35 – materské školy

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Bratislavského kraja, UMR Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja a UMR Košického kraja, že z dôvodu nedostatočného dopytu uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2018-35 (ďalej len „výzva“) pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v termíne 30. 04. 2020. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov