Textová verzia
Grafická verzia

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR

Dňa 29.05.2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené​ Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP, verzia 3.0.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov