Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2019-48 – verejná osobná doprava

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu vyčerpania alokácie resp. nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2019-48 (ďalej len „výzva“) plánuje výzvu uzavrieť dňa 25.08.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov