Textová verzia
Grafická verzia

Nová korešpondenčná adresa RO pre IROP od 1. 10. 2020

Vážení partneri,

na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia programov regionálneho rozvoja 

Račianska 153/A P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že webové sídlo IROP sa bude v prechodnom období, najneskôr do 31.12.2020, naďalej nachádzať na stránke MPRV SR – IROP

V prípade potreby sú logá MIRRI SR dostupné na stiahnutie na webovej stránke MIRRI SR.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov