Textová verzia
Grafická verzia

Príručka pre žiadateľa – verzia 3.4

dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 15.10.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená „Príručka pre žiadateľa verzia 3.4“ Predmetná príručka nadobudne platnosť dňa 16.10.2020.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov