Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO1-SC11-2020-44

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému podľa územnej príslušnosti k 27.11.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov