Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 9 054 787 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 9 054 787 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke tu:

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov