Textová verzia
Grafická verzia

Pozvánka – Informačný seminár MK SR

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
Termín a miesto konania: 2. september 2021 (štvrtok), o 10:00 hod. Primaciálny palác – Justiho sieň (Primaciálne námestie 2, Bratislava)

Pozvánku s podrobnými informáciami a Prihlasovacím formulárom nájdete nižšie.

POZVÁNKA_info seminár_BRATISLAVA

Kategórie: Nezaradené

Prejsť na panel nástrojov