Textová verzia
Grafická verzia

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 – Základné školy BSK

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC74-2021-73 plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.11.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Viac informácií o výzve nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov