Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74 – cyklodoprava – stav k 10. 11. 2021

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 52 384 184 Eur (zdroj EÚ). Pri indikatívnej alokácii na výzvu vo výške 21 000 000 EUR (zdroj EÚ) predstavuje výška potenciálnej disponibilnej alokácie na výzvu 0 Eur.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov