Textová verzia
Grafická verzia

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR pre žiadateľa MIRRI SR, IROP-PO8-SC81-2021-84

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR pre žiadateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kód písomného vyzvania IROP-PO8-SC81-2021-84. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov