Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 – cyklodoprava

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74 plánuje uzavrieť výzvu dňa 27.12.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Pôvodný článok

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov