Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 – cyklodoprava

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74 sa upravuje z 13.12.2021 na 27.12.2021, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.

Pôvodný článok

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov