Textová verzia
Grafická verzia

STANOVISKO č. 38/2021

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Stanovisko č. 38/2021 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému PVV IROP na rok 2022, verzia 1.

Dokumenty nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov