Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO7-SC7-2021-73- ZŠ BSK

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC74-2021-73 uzavrel výzvu dňa 29.11.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodnú informáciu tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov