Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 (cyklodoprava)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74 uzavrel výzvu dňa 27.12.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodný Oznam.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov