Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO7-SC71-2021-77 – VOD

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurebcieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov