Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 (soc. služby)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC211-2021-78 plánuje uzavrieť výzvu dňa 02.05.2022, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov