Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO1-SC11-2021-76 (TEN-T a cesty I. triedy)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému s kódom IROP-PO1-SC11-2021-76 uzavrel výzvu dňa 19.04.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Pôvodný oznam nájdte tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov