Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy ROP-PO7-SC71-2021-77 (VOD)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 uzavrel výzvu dňa 19.04.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov