Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o zrušení platnosti Usmernenia RO pre IROP č. 13 k mimoriadnej situácii v SR

Na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnený Oznam o zrušení platnosti Usmernenia RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP.

Oznam nájdete tu.

Odkaz na pôvodný dokument – Usmernenie RO pre IROP č. 13.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov