Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 – soc. služby

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC211-2021-78 uzavrel výzvu dňa 02.05.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov