Textová verzia
Grafická verzia

Zmena termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 (zeleň)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 sa upravuje z 31.05.2022 na 13.06.2022, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.

Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov