Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO2-SC221-2022-94 (MŠ v BSK)

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov