Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 (zelená infraštruktúra)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 uzavrel výzvu dňa 13.06.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov