Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO2-SC221-2022-94 (materské školy)

Počas trvania 1 a 2. hodnotiaceho kola sú ku dňu 12.07.2022 v konaní ŽoNFP v celkovej sume 17 854 795 Eur (zdroj EÚ) za viac rozvinutý región.

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 12 000 000 Eur (zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región.

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov