Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 23/09/2022

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94 uzavrel výzvu dňa 12.09.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Odkaz na pôvodný článok nájdete tu.
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov