Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Výzvy

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019 ihv_irop_2019_verzia_3_0_zverejneny_8_4_2019_Stiahnuť

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo) Záverečná správa výzvy č. 10 - 6.kolo_BPStiahnuť

Kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo) - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z…

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (5.kolo) Záverečná správa výzvy č. 14 - 5.kolo_BPStiahnuť
Prejsť na panel nástrojov