Textová verzia
Grafická verzia

Monitorovanie a hodnotenie integrovanej územnej stratégie

Stav kontrahovania projektov  za Bratislavský región  k 1. novembru 2019.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt: Refundácia miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava – REACT-EÚ

Projekt je zameraný na refundáciu miezd  pracovníkov oddelenia SO pre IROP KM Bratislava za obdobie 10/2021 do 07/2022.  Realizáciou  projektu z OP IROP REACT-EÚ bude zabezpečená refundácia časti výdavkov Hlavného mesta SR Bratislavy na fungovanie SO pre IROP.

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Kód projektu: 302080CFM6

Súhrnné informácie k projektu: Plagát CFM6

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Projekt: Refundácia miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava

Projekt je zameraný na refundáciu miezd  pracovníkov oddelenia SO pre IROP KM Bratislava za obdobie 07/2021 do 04/2022.  Realizáciou  projektu z OP Technická pomoc bude zabezpečená refundácia časti výdavkov Hlavného mesta SR Bratislavy na fungovanie SO pre IROP.

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Kód projektu: 302061BZT3

Súhrnné informácie k projektu: Plagát BZT3

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt: Refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP KM Bratislava

Projekt je zameraný na refundáciu miezd  zamestnancov oddelenia SO pre IROP KM Bratislava za obdobie 02/2019 do 12/2020.  Realizáciou  projektu z OP Technická pomoc bude zabezpečená refundácia časti výdavkov Hlavného mesta SR Bratislavy na fungovanie SO pre IROP.

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Kód projektu: 302061AFT8

Súhrnné informácie k projektu:  Plagát_AFT8

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Projekt: Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Kód projektu: 302061R750

Súhrnné informácie k projektu: Plagát_R750

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt podpory administratívnych kapacít SO pre IROP

Kód projektu: 302061J045

Projekt bol zameraný na podporu administratívnych kapacít (mzdy, odvody) 5 zamestnancov SO pre IROP, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v období od 01-04/2017 a 06-07/2017.

Finančné prostriedky v rámci OP Technická pomoc IROP  využije SO pre IROP na realizáciu činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP v rámci Zmluvy o NFP. Realizáciou  projektu bude zabezpečená refundácia časti výdavkov mesta Bratislava na fungovanie SO pre IROP, čím sa dosiahne :

  • zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít SO pre IROP mesta
  • udržateľnosť SO pre IROP mesta Bratislava

Súhrnné informácie k projektu: plagát A3

Prejsť na panel nástrojov