Textová verzia
Grafická verzia

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP – kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 27.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb ,kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13198

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov