Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: august 2017

Dňa 2.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12 a Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9 Dokumenty sú dostupné na adrese: link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966 link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965
Zobraziť viac

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená   Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   a Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12   Dokumenty sú dostupné na adrese: link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965 link:…
Zobraziť viac

 Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená   Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   a Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12     Dokumenty sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov