Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: apríl 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.04.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP - verzia 2.2, ktorá  je  zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=11479
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 3.4.2017 bol na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov