Textová verzia
Grafická verzia

Kontakty

Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa:

Oddelenie SO pre IROP
Rudnayovo nám. 4
811 01 Bratislava-Staré Mesto

Kontakty

Mgr. Slavka Švecová, vedúca oddelenia, mobil: 0904 885 565,   e-mail: slavka.svecova@bratislava.sk

Ing. Sofia Solunska, samostatný odborný referent, tel.: +421 2 541 319 54, e-mail: sofia.solunska@bratislava.sk,

Mgr. Rita Csenkeyová, samostatný odborný referent, tel:  +421 2 541 319 54, e-mail: rita.csenkeyova@bratislava.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa:

Odbor implementácie operačných programov
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, 02/ 4826 4632, barbora.lukacova@region-bsk.sk

RNDr. Milan Rajčák, CSc., zástupca riaditeľky odboru  02/48 264 149,  milan.rajcak@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hrušovská, asistentka, 02/ 4826 4107, zuzana.hrusovska@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia projektov

Mgr. Ján Kollár, vedúci oddelenia, 02/48 264 126,
jan.kollar@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík, referent, 02/4826 4 508 zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr.  Viktória Dobošová, referentka, 02/48 264 509 viktoria.dobosova@region-bsk.sk

Mgr. Mgr. Veronika Gálová, referentka, 02/4826 4259, veronika.galova@region-bsk.sk

Ing. Marek Horváth, referent,  02/4826 4628, marek.horvath@region-bsk.sk

Mgr. Martin Špaček,referent,  02/4826 4629, martin.spacek@region-bsk.sk

Ing. Magdaléna Janíková, referentka, 02/4826 4258,  magdalena.janikova@region-bsk.sk

Ing. Ján Junas, referent,  02/4826 4256, jan.junas@region-bsk.sk

Mgr. Romana Peniaková, referentka,  02/4826 4156,  romana.peniakova@region-bsk.sk

Mgr. Jana Rusnáková, referentka,  02/4826 4415,  jana.rusnakova@region-bsk.sk

Ing. Lukáš Repáň, referent, 02/4826 4287,  lukas.repan@region-bsk.sk

Oddelenie stratégie a územného rozvoja

Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci oddelenia , 02/48 264 824, martin.hakel@region-bsk.sk

Mgr. Ján Stano, referent,  02/4826 4113, jan.stano@region-bsk.sk

Mgr. Peter Jesenský, 02/4826 4503, peter.jesensky@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Kollárová, referentka, 02/4826 4108,  alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hradská Lacková, referentka,  02/4826 4727,  zuzana.hradska@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Teleky, Bratislava Region Brussels Office,  +32 475 440427 tomas.teleky@region-bsk.sk

Mgr. Dominika Forgáčová PhD., Bratislava Region Brussels Office

Prejsť na panel nástrojov