Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: január 2017

Na základe opakujúcich sa otázok z viacerých SO pre IROP ohľadne oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa bazénu a sauny v rámci výziev na materské školy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10, zverejnil dňa 9.1.2017 RO pre IROP  "Usmernenie RO pre IROP pre žiadateľov". Otázka: Prosím Vás o poskytnutie informácie, či je oprávneným výdavkom v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 vybudovanie sauny/bazénu v priestore materskej školy?   Usmernenie k oprávnenosti výdavku v rámci výziev IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10:…
Zobraziť viac

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2 Dňa 9. 1. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov