Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: október 2018

Dňa 24.10.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznamy: Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl   Informácie…
Zobraziť viac

Dňa 16.10.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  verzia 7.0 na rok 2018  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264
Zobraziť viac

Dňa 16.10.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928
Zobraziť viac

Dňa 4.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.   Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13439
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov