Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: jún 2017

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11786
Zobraziť viac

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785
Zobraziť viac

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11784
Zobraziť viac

Dňa 26. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia. Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19 Alokácia: 55 000 000 EUR (zdroj EÚ)  Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja Bližšie informácie sú na tomto linku:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782
Zobraziť viac

Dňa 22. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773
Zobraziť viac

Dňa 22. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772
Zobraziť viac

Dňa 22. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11. Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov