Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: august 2021

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19Termín a miesto konania: 2. september 2021 (štvrtok), o 10:00 hod. Primaciálny palác – Justiho sieň (Primaciálne námestie 2, Bratislava)…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov