Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: máj 2021

Na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov. Viac informácií nájdete tu: Výzva č. 1/2021/PO1 Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2.1 a ŠC2.2.3, Výzva č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 Výzva č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 Výzva č. 5/2021/IOH.
Zobraziť viac

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu, nedostatočného dopytu resp. nedostatočnej pripravenosti ďalších projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 (ďalej len „výzva“) uzavrel výzvu dňa 05.05.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov