Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: november 2018

Dňa 7.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552 Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 30.04.2019 - NOVÉ Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 30.07.2019 - NOVÉ Ďalšie hodnotiace…
Zobraziť viac

 5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533 POZOR NOVÉ!!!! Dňa 07.02.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP…
Zobraziť viac

Dňa 29.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515 AKTUALIZÁCIE Dňa 14.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:…
Zobraziť viac

Dňa 12.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 3.2.  Dokument je dostupný na adrese: www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1129
Zobraziť viac

Dňa 07.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a…
Zobraziť viac

Dňa 29.10.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019 verzia 1.0. Dokument je dostupný tu: IHV_IROP_2019_verzia_1 Alebo na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=13517
Zobraziť viac

Dňa 5.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 23.10.2018 2. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy…
Zobraziť viac

Dňa 5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená nová verzia Zmluvy o NFP - Vzor zmluvy CKO č.28, verzia 6.  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov