Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: október 2020

Vážení partneri, na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov