Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: november 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0 Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236.
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov