Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: október 2021

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia platobnej jednotky k vysporiadaniu čistého príjmu a vysporiadaniu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu pre prijímateľov IROP a INTERREG V-A. Viac informácií nájdete tu.
Zobraziť viac

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC74-2021-73 plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.11.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Viac informácií o výzve nájdete tu.
Zobraziť viac

Na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŠC 7.1, ŠC7.2, ŠC7.3, ŠC7.4 a ŠC7.5 v rámci prioritnej osi PO7. Viac informácií nájdete tu:  Výzva č.6/2021/PO7/ŠC7.1_ŠC7.2, Výzva č.7/2021/PO7/ŠC7.3, Výzva č.8/2021/PO7/ŠC7.4_ŠC7.5
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov