Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: február 2017

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Bližšie informácie : Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov