Textová verzia
Grafická verzia

Workshop – Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.2.1  – Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Miesto:      Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála – kapacita 220 osôb

Dátum:       04.september 2018

Čas:             13:00 hod

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb na mailovú adresu jana.barciakova@land.gov.sk najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare:

  • Meno
  • Organizácia
  • Mailový kontakt

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov